Obrazac ZPP-DOH: Porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanin članovima uže obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti i/ili prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području grada Vukovara i/ili podatke o uvećanju osobnog odbitka za plaćene

Obrazac ZPN-01 - Synesis Obrazac ZPN-01. Objavljeno: 15.12.2015. Korisnici novog modula Plaća mogu ispisati obrazac ZPN-01 tako da u dokumentu Obrazac NP1, nakon klika na F8-Ispis u Oblik ispisa (gornji desni kut) odaberu ZPN-01. Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Websites\pupillahr\pupilla.hr\wwwroot\wp-content\themes\Synesis\single.php on line 18 Obrasci - Fina Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz članka 212. stavka 1. … Obrazac ZPN-01 Zahtjev za prisilnu naplatu (sadržaj i Aug 31, 2015

Zahtjev za prisilnu naplatu obrazac ZPN-01. Updated on 07 Siječanj 2016 . Download. Obrazac ZMP. Updated on 07 Siječanj 2016 . Download. Obrazac ZPP-DOH.

Kontakt: GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, T: 01/58 98 240, E-naslov: zpn@gzs.si Iz Uradnega lista RS UL RS št. 71/2013, 30.8.2013 — Uredba o določitvi lestvic katastrskega

Synesis - Poslovni software za rad u Windows okruženju

Obrazac ZPN-01 Podaci o poslodavcu/ovršeniku:, ,, ,, , (osobni identiikacijski broj/OIB) (osobni identiikacijski broj/OIB), (osobni identiikacijski broj/OIB) Na temelju članka 20.a Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08, 80/13 i 82/15) Financijskoj agenciji podnosi se Obrazac ZPN-01. Objavljeno: 15.12.2015. Korisnici novog modula Plaća mogu ispisati obrazac ZPN-01 tako da u dokumentu Obrazac NP1, nakon klika na F8-Ispis u Oblik ispisa (gornji desni kut) odaberu ZPN-01 Obrazac ZPN-01 Zahtjev za prisilnu naplatu (sadržaj i način podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca) U NN 93/15 od 28.08.2015 objavljen je “ Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca” . Obrazac ZPN-01 Zahtjev za prisilnu naplatu. Obrazac ZMP-01 Zahtjev za isplatu plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće. Prilog obrascu ZMP-01: Specifikacije i raspored minimalne plaće. Prilog obrascu ZMP-01: Specifikacija i raspored između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće. Obrazac NZP-01 Nalog za